fbpx


Kompas, met de medewerking van onze partners

#tuupetegoaere

Europees Sociaal Fonds

Vorming, Training en Opleiding, met de steun van ESF
  • Gezien de maatschappelijke wijzigingen en de veranderingen die dit voor de personeelsleden met zich mee brengt, willen we ten volle inzetten op vorming, training en opleiding.
  • Nadruk ligt op interne vormingen over deelwerkingen heen zodat personeelsleden van verschillende deelwerkingen elkaar leren kennen en van elkaar
  • Om dit alles mee te financieren werd een project ingediend bij ESF, namelijk ‘opleiding in bedrijven’, dat werd goedgekeurd voor de periode april 2018-maart 2019.
  • Door de financiële steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie kunnen we alle medewerkers de kans geven zich bij te scholen.