Betalingsvoorwaarden VZW Kompas

Deze betalingsvoorwaarden staan ook vermeld in de dienstverleningsovereenkomst: De betalingstermijn van de facturen van Kompas ligt standaard op 15 dagen. Indien de factuur niet betaald werd op de vervaldag, kan er 20 Euro administratieve kosten aangerekend worden.

Indien er niet betaald wordt binnen de 30 dagen na de facturatiedatum wordt de wettelijke nalatigheidsintrest aangerekend boven op de administratieve kost van 20 Euro.

Facturen van Kompas kunnen betaald worden per domiciliëring. Indien u dit wenst, kan u een SEPA-mandaat opvragen en invullen. Neem hiervoor contact op met de boekhouding of de sociale dienst. Facturen worden dan automatisch betaald op de vervaldag. U ontvangt nog steeds op voorhand de factuur.

Download hier het SEPA-mandaat Domiciliëring Kompas