Veiligheidsmaatregelen in Kompas

begeleiding mondmasker

Net als alle zorgorganisaties hanteren we in Kompas al sinds maart heel wat veiligheidsmaatregelen om COVID-19 besmetting in onze organisatie te vermijden en om de verspreiding van eventuele besmettingen tegen te gaan. Het aantal besmettingen in ons land blijft helaas hoog, dus is het belangrijk dat we de afgesproken maatregelen strikt opvolgen. We zetten ze voor jullie even op een rijtje.

 

Algemeen

 • Iedereen hanteert de basisregels voor hygiëne (volgens de afspraken van het agentschap Zorg & Gezondheid) en zorgt voor ontsmetting van ruimtes en materialen. In de ruimtes en op materialen hangen veiligheidsinstructies die gevolgd moeten worden.
 • In de wagens draagt iedereen een mondmasker.
 • We organiseren geen site-overschrijdende activiteiten of festiviteiten.

 

Cliënten

 • Cliënten blijven zoveel mogelijk in hun eigen bubbel. Dat kan de woonomgeving of de vaste groep in dagbesteding/arbeidszorg met een vaste begeleider zijn. Er zijn cliënten die ook extern gaan werken, maar dit kan enkel doorgaan als er voldoende veiligheidsmaatregelen mogelijk zijn.
 • Nieuwe cliënten en cliënten die langer dan een week afwezig waren (residentieel, kortverblijf, dagcentrum of arbeidszorg) kunnen we pas ontvangen als ze een negatieve test kunnen voorleggen net voor de opstart.
 • We zorgen ervoor dat cliënten en hun netwerk beschikken over de meest recente Corona-maatregelen en helpen hen ook om deze op te volgen.
 • We volgen de temperatuur van de cliënten frequent op.
 • Voor mobiele cliënten focussen we op telefonisch contact en beeldbellen. Is fysiek contact noodzakelijk, dan spreken we zoveel mogelijk buiten af en dragen zowel de begeleider als de cliënt een mondmasker.
 • We hebben een individueel vrijetijdsaanbod (StoepDate en vrijetijdscoaching) en bieden ook een online gamma aan (filmpjes en groepschats). Groepsactiviteiten gaan momenteel niet meer door.

 

Medewerkers

 • Medewerkers met een bureaujob werken standaard van thuis uit.
 • We vergaderen zoveel mogelijk via beeldbellen. Alleen waar nodig komen we in levende lijve samen, liefst buiten.
 • Medewerkers met cliëntcontact dragen permanent een mondmasker, andere medewerkers vanaf dat ze zich verplaatsen.
 • Nieuwe medewerkers, jobstudenten en stagiairs moeten een negatieve test voorleggen net voor de opstart.
 • We hanteren een beslissingsboom met duidelijke afspraken over thuis blijven en contact met de huisarts bij symptomen van verkoudheid e.a.
 • Medewerkers die terugkeren uit een risico zone, gaan in quarantaine voor ze terug aan het werk gaan.
 • Als een gezinslid van een medewerker positief test, gaat de medewerker meteen ook in quarantaine.
 • Er zijn preventieve testings voor àlle personeelsleden van zorgorganisaties.
 • We laten momenteel geen vrijwilligers toe in de woon- of dagbestedingsruimtes. De vrijwilligers volgen dezelfde richtlijnen als de personeelsleden.

 

Bezoekers

 • Elke bezoeker op elke site moet zich registreren en de temperatuur laten meten.
 • We beschikken over plexischermen om een gesprek veilig te laten verlopen.

 

De CrisisCel van Kompas volgt permanent de cijfers en overheidscommunicatie op om snel te reageren waar nodig.

Er werd een plan opgemaakt met verschillende scenario’s van normale situatie t.e.m. uitbraak in de organisatie en er is een continuïteitsplan bij uitval van zorgpersoneel.